Informatizácia: pochybné priority

Naša vláda by mala tento týždeň rozhodnúť o definitívnej podobe rozdelenia eurofondov pre Slovensko. Návrh, ktorý predložil Marián Janušek, je návrhom ministra výstavby, a nie rozvoja, ani len toho regionálneho. Vzhľadom na deklarované priority najsilnejšej vládnej strany i vystupovanie niektorých jej ministrov však existuje nádej, že kabinet nekompetentný návrh zvráti.

Vari najväčšie zmeny oproti pôvodnému Národnému strategickému referenčnému rámcu (NSRR) zažila oblasť informatizácie. NSRR je programový dokument, ktorý rámcovo určuje, na aké oblasti a aké prioritné ciele chce členská krajina EÚ míňať financie z eurofondov v najbližšom rozpočtovom období, čiže je to akási obdoba štátneho rozpočtu. Je to trochu prekvapujúce, lebo za prioritnú ju ako účinný nástroj budovania znalostnej spoločnosti považovala tak predošlá Dzurindova, ako aj terajšia Ficova vláda. Ešte prekvapujúcejšie je to preto, lebo odborná verejnosť, profesijné združenia a mimovládne organizácie o zmenách nič netušili a ukazuje sa, že ani úrad splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti.


Celý článok si prečítajte po kliknutí sem.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA