Internet a cestovný ruch v EÚ

Podniky v oblasti cestovného ruchu v Európskej únii predbiehajú iné sektory pokiaľ ide o pasívne využívanie internetu vo vzťahu k zákazníkom. Vlastnú internetovú stránku má napríklad až 89 percent firiem v cestovnom ruchu, zatiaľ čo zo všetkých európskych podnikov to platí len o 61 percentách. Lenže iba 26 percent podnikov v cestovnom ruchu umožňuje on-line objednávanie, zatiaľ čo priemer za celé hospodárstvo je 34 percent.

Európsky štatistický úrad zverejnil štúdiu o využívaní internetu a moderných informačných technológií v cestovnom ruchu na starom kontinente. Pre potreby štúdie bol najskôr uskutočnený prieskum medzi podnikmi poskytujúcimi služby v cestovnom ruchu, podnikmi v iných oblastiach, ale aj medzi ich klientmi, ktorí používajú internet na cestovanie vo veku od 16 do 74 rokov. Je zaujímavé, že na jednej strane až 63 percent podnikov v cestovnom ruchu má katalógy a cenníky prístupné na internete, ale len 25 percent má intranet, zatiaľ čo hoci v priemere za všetky sektory má katalógy a cenníky na internete len 28 percent podnikov, ale intranet ich má 34 percent.

Viac zo štúdie vrátane tabuliek a grafov nájdete v angličtine na tomto mieste.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA