Miliardy na informatizáciu

Slovensko dnes vynakladá približne 70 % výdavkov verejného rozpočtu na zabezpečenie základných funkcií verejnej správy. Náklady na verejnú správu ustavične narastajú, ale z hľadiska efektívnosti, bezpečnosti, vzájomného prepojenia a poskytovania digitálnych služieb nedosahuje informatizácia verejnej správy ani zďaleka požadovanú úroveň. Za meradlo úspechu budem považovať aj to, ak sa nám čo najskôr podarí sprístupniť internet doslova pre každú obec i občana na Slovensku, píše vicepremiér Dušan Čaplovič.

Väčšinu nielen existujúcich, ale dokonca aj plánovaných informačných systémov v úradoch preto nemožno vôbec prepojiť a podiel automaticky vkladaných údajov je menší ako 10 %, čiže 90 % údajov sa vkladá manuálne! Podiel informačných systémov ústredných orgánov štátnej správy, ktoré majú nadrezortné prepojenie, je iba 5 %.

Na vybavenie väčšiny záležitostí potrebujeme papier: potvrdenie na papieri, žiadosť na papieri, overenie na papieri, odpovede na papieri. Úrady samospráv buď internet nemajú vôbec, alebo na ich webových stránkach nájdete iba formuláre, ktoré treba vytlačiť, podpísať, zaniesť alebo poslať klasickou poštou.

Priemerný slovenský občan tak strávi ročne päť dní vybavovaním svojich záležitostí na úradoch. Za služby verejnej správy pritom zaplatí približne tretinu svojich príjmov. Používatelia internetu navštevujú podľa prieskumov webové stránky štátnych inštitúcií, aby získali informácie, a nie, aby cez ne aj niečo vybavili.

Informatizácia spoločnosti má vlastný operačný program, na ktorý bude v rokoch 2007 – 2013 zo štrukturálnych fondov vyčlenená miliarda eur. Elektronizácia verejnej správy je jeho prioritou č. 1. Zo spomínanej sumy je pre túto prioritu plánované využitie až 70 %, čo s národným spolufinancovaním predstavuje vyše 800 mil. eur. Informačná spoločnosť je tiež prioritou, na ktorú vyčlenia financie aj ďalšie operačné programy.


Kompletný analytický článok z pera podpredsedu slovenskej vlády pre vedomostnú spoločnosť Dušana Čaploviča si prečítajte tu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA