OP IS: Ako sa dobre pripraviť?

Prezentácia odznela na seminári Financovanie prijektov z OP IS, Seminár IIR vo februári 2008.

Milan Ištván je výkonný riaditeľ občianskeho združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a člen Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (MV VE)


Kompletný text prednášky nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA