Slovensko sa stáva magnetom pre servisné centrá firiem v oblasti IT

Stredná a východná Európa je populárnym regiónom pre otváranie nových servisných, kontaktných či zákazníckych centier pre viac krajín naraz. Investorov sem lákajú nízke náklady, kvalifikovaní pracovníci a relatívna blízkosť od viac rozvinutých západoeurópskych štátov, kde býva väčšina ich zákazníkov. Medzi najviac preferovanými krajinami, ktoré ponúkajú všetky tieto výhody, je Slovensko.

Podľa údajov Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) vyše 20 percent tzv. offshore projektov realizovaných európskymi firmami smerovalo do stredoeurópskeho regiónu. V roku 2005 sa Slovensko umiestnilo v Indexe umiestnenia globálnych služieb na 16. mieste a spomedzi krajín strednej a východnej Európy bolo druhé. „Zatiaľ čo náklady v Poľsku, Maďarsku a v Českej republike rastú, Slovensko, BulharskoRumunsko sú pre svoje stále nízke náklady ešte atraktívnejšie, lebo tamojší pracovníci majú navyše dobrú kvalifikáciu,“ píše v štúdii poradenská spoločnosť AT Kearney.

___________________________________________________________________________________________________

Rozsiahlejší materiál v angličtine o tejto téme nájdete na stránke IT Asociácie Slovenska, alebo ak kliknete sem.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA