Slovensko sa stáva magnetom pre servisné centrá firiem v oblasti IT

Stredná a východná Európa je populárnym regiónom pre otváranie nových servisných, kontaktných či zákazníckych centier pre viac krajín naraz. Investorov sem lákajú nízke náklady, kvalifikovaní pracovníci a relatívna blízkosť od viac rozvinutých západoeurópskych štátov, kde býva väčšina ich zákazníkov. Medzi najviac preferovanými krajinami, ktoré ponúkajú všetky tieto výhody, je Slovensko.

internet it
internet it

Podľa údajov Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) vyše 20 percent tzv. offshore projektov realizovaných európskymi firmami smerovalo do stredoeurópskeho regiónu. V roku 2005 sa Slovensko umiestnilo v Indexe umiestnenia globálnych služieb na 16. mieste a spomedzi krajín strednej a východnej Európy bolo druhé. „Zatiaľ čo náklady v Poľsku, Maďarsku a v Českej republike rastú, Slovensko, BulharskoRumunsko sú pre svoje stále nízke náklady ešte atraktívnejšie, lebo tamojší pracovníci majú navyše dobrú kvalifikáciu,“ píše v štúdii poradenská spoločnosť AT Kearney.

___________________________________________________________________________________________________

Rozsiahlejší materiál v angličtine o tejto téme nájdete na stránke IT Asociácie Slovenska, alebo ak kliknete sem.

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA