Ekonomika a kultúra v Európe

Lisabonský proces vedie vlády, univerzity a firmy predovšetkým k investovaniu do výskumu a vývoja. Dôvodom je viera, že hospodársky rast a zamestnanosť je možné dosiahnuť investovaním do informačno-komunikačných technológií vo všetkých oblastiach a podporou inovácií. Úloha kultúry a kreatívnych sektorov sa však v kontexte budovania „vedomostnej ekonomiky“ podceňuje. Európska komisie si preto po prvý krát dala vypracovať štúdiu o ekonomike v kultúre a vplyve kultúry na ekonomický vývoj.

Vypracovanie štúdie na základe predchádzajúcej výzvy zadala Európska komisia spoločnosti KEA European Affairs. Tá pritom spolupracovala  s Media Group (Turku School of Economics, Fínsko) and MKW Wirtschaftsforschung GmbH (Nemecko). Štúdia sa zameriava predovšetkým na priamy (ako HDP, rast, zamestnanosť), ako aj nepriamy (prepojenie kreativity a inovácií, prepojenie informačno-komunikačných technológií, regionálneho rozvoja a atraktivity) vplyv kultúry a kreatívneho sektora na plnenie Lisabonskej stratégie (nielen v oblasti ekonomiky).

Zopár zaujímavých údajov:

– v roku 2003 dosiahol obrat v tejto oblasti 654 miliárd eur,

– v roku 2003 sa v tejto oblasti vytvorilo 2,6% HDP Európskej únie,

– rast pridanej hodnoty v tejto oblasti dosiahol v období 1999 – 2003 19,7%,

– v roku 2004 pracovalo v tomto sektore takmer 6 miliónov ľudí, čo predstavuje 3,1% všetkých zamestnaných v EÚ.

Iba všeobecné zhrnutie výsledkov tejto štúdie zaberá 12 husto popísaných strán. V angličtine ho nájdete na tomto mieste.

Ak si chcete preštudovať celý dokument, tu ho nájdete podľa jednotlivých kapitol v anglickom jazyku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA