Supervízia spolupracovníkov pre službu interkultúrneho poradenstva a integráciu

Prednášky o interkultúrnom poradenstve a integrácii sa uskutočnili v rámci projektu Excelentná univerzita

Helmut Weiß je dlhodobo vedúcou osobnostou európskeho charakteru v tvorbe programov supervízie a poradenstva v prostredí kultúrne a nábožensky pluralitnej spoločnosti.

Texty prednášok nájdete na týchto linkách: [1] a [2]


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra územných štatistických jednotiek" – NUTS. viac na www.EuropskaUnia.sk » viac na www.EuropskaUnia.sk » viac na www.EuropskaUnia.sk »II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA