Analýza k voľnému pohybu pracovníkov v EÚ

Jedna z hlavných tém záujmu Slovenskej republiky od vstupu krajiny EÚ zostáva plnohodnotné uplatňovanie základnej slobody voľného pohybu osôb. SR zostáva v pozícii krajiny, ktorej občania čelia vo viacerých štátoch EÚ pracovným obmedzeniam.

Táto analýza chce prispieť k poznaniu reálneho stavu a reálnych dopadov voľného pohybu osôb v EÚ. Analýza si kladie dva hlavné ciele. Po prvé, mapuje postoje pätnástich členských krajín, ktoré tvorili EÚ pred 1. májom 2004, k problematike slobodného pohybu osôb od rozšírenia Európskej únie o štáty strednej a východnej Európy a Cypru a Malty. Druhým cieľom analýzy je vyhodnotiť reálnu skúsenosť s voľným pohybom pracovníkov hlavne z nových členských krajín smerom do pôvodných štátov EÚ.

O autoroch:

  • Vladimír Bilčík pracuje vo Výskumnom centre SFPA, n.o. ako vedúci výskumný pracovník programu Európske záležitosti.
  • Aneta Világi pracuje vo Výskumnom centre SFPA, n.o. ako výskumná pracovníčka programu Európske záležitosti.
  • Zsolt Gál pôsobí na Katedre politolódie Filozofickej fakutly UK v Bratislave

Kompletnú analýzu v slovenskom jazyku nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA