Voľný pohyb osôb v EÚ

Pre Slovensko ako jednu z nových členských krajín Európskej únie bolo otvorenie pracovného trhu členských štátov EÚ vítanou skutočnosťou, pretože občania SR majú právo byť ekonomicky činní na pracovných trhoch členských štátov EÚ od nášho vstupu do EÚ 1.5.2004. Táto ekonomická sloboda im zaručuje vykonávať prácu v členských štátoch EÚ, avšak za podmienok ustanovených členským štátom EÚ, na území ktorého budú prácu vykonávať.

V prístupových rokovaniach niektoré členské štáty EÚ uplatnili výhradu voči inštitútu voľného pohybu osôb a tak sa stalo, že tieto členské štáty EÚ neotvorili úplne svoj pracovný trh pre občanov SR, ale uplatnili obmedzenia aj voči iným občanom nových členských štátov EÚ. Slobodu voľného pohybu osôb v súčasnosti využívajú najmä študenti.

Táto analýza vznikla ako reakcia na slabú informovanosť a nedostupnosť materiálov o tejto problematike. Jeho súčasťou sú aj konkrétne praktické odporúčania o možnostiach využívať voľný pohyb v rámci EÚ a s ním spojené zamestnávanie sa v členských štátoch.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA