Regulácia mnohostranných výmenných poplatkov a jej vplyv na ekonomické subjekty v SR

Pripravovaná regulácia medzibankových výmenných poplatkov za platby kartou môže poškodiť rozvoj bezhotovostných platieb na Slovensku, vyplýva to z analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Autori skúmali vplyv prípadnej regulácie mnohostranných výmenných poplatkov (MIF – MVP) za kartové platby na spotrebiteľov, obchodníkov, banky a ekonomiku ako celok. Na základe analýz dôsledkov regulácie MVP v zahraničí a informácií o domácom platobnom prostredí dospeli k nasledovným záverom:

Celospoločenské dopady:  narušenie prirodzene fungujúceho trhového prostredia  bezhotovostných platieb a s nimi súvisiacich služieb; zníženie konkurencie na trhu s kartovými platbami a monopolizácia trhu – menší počet kartových spoločností/hráčov na trhu; zdraženie bezhotovostných platieb a ich znevýhodnenie voči hotovostným platbám; zvýšenie objemu hotovosti v obehu a nárast šedej ekonomiky; zníženie daňových príjmov štátu a pomalší hospodársky rast).

Dopady na spotrebiteľov: zdraženie platobných a bankových služieb pre spotrebiteľov (vrátanie platieb kartou).

Dopady na obchodníkov/podnikateľov: otázne úspory zo zníženia medzibankových poplatkov;  vyššie náklady na spracovanie hotovosti; sťaženie prístupu k zdrojom financovania.

Dopady na bankový sektor a kartové spoločnosti:  zvýšenie transakčných nákladov; zníženie motivácie investovať do inovácií, bezpečnosti a rozvoja infraštruktúry; zdraženie bankových služieb.“ 

Úplné znenie analýzy nájdete na tomto odkaze.

Pozadie

Róbert Kičina je výkonným riaditeľom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Matej Tunega je analytikom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA