Mesačný komentár – august 2007

Mesačný prehľad sa venuje rastu reálneho HDP za 2Q, inflácii, odhadu deficitu verejných financií za 2008 a postojom k presúvaniu peňazí v rámci aktív.

Banková rada NBS zasadá 28. augusta. Žiadne zmeny v rétorike a prakticky žiadne zmeny v novej štvrťročnej predikcii zdá sa potvrdzujúnáš názor o stabilných úrokových sadzbách v strednodobom horizonte.Keďže sa všeobecne očakáva, že na začiatku septembra Európskacentrálna banka zvýši svoju 2-týždňovú refinančnú sadzbu na 4,25% zosúčasných 4,00% zdá sa, že konvergencia oficiálnych úrokových sadziebje za dverami.


Plné znenie analýzy nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA