Mesačný komentár – júl 2007

Mesačný komentár sa venuje priaznivému vývoju ekonomickej aktivity, mierne zrýchlenej inflácii, rastu koruny voči euru, a rozhodnutiu NBS ponechať úrokové sadzby nezmenené.

Banková rada NBS zasadá 31. júla. Neutrálny komentár z posledného zasadnutia Bankovej rady opäť len potvrdzuje náš názor o stabilite oficiálnych úrokových sadzieb. 2-týždňová repo sadzba NBS samomentálne nachádza 25bps nad refinančnou úrokovou sadzbou ECB,ktorá je na úrovni 4,00%. Očakáva sa, že nahor stúpajúca refinančná sadzba ECB by sa mala stretnúť s repo sadzbou NBS do konca septembra a následne do konca roka pokračovať k úrovni 4,25%. Aj keď ECB zvýširefinančnú sadzbu na úroveň 4,50% ako odhaduje trh a my, predpokladáme, že NBS sa zrejme nebude so zvyšovaním svojej reposadzby ponáhľať.


Plné znenie analýzy nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA