Mesačný komentár – jún 2007

Mesačný prehľad VÚB sa venuje silnému medziročnému rastu HDP, ekonomickej aktivite v druhom štvrťroku, spomaleniu inflácie a revízii odhadov vývoja globálnych úrokových sadzieb.

Banková rada NBS zasadá 26. júna. Opatrnejší komentár z májovéhozasadnutia Bankovej rady NBS v porovnaní predchádzajúcimi umocnil nášnázor, že NBS zrejme skončila so znižovaním úrokových sadzieb. Stálepreto veríme, že NBS ponechá po zvyšok roka 2-týždňovú úrokovú reposadzbu na úrovni 4,25%.


Plné znenie mesačného komentára nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA