Mesačný komentár – september 2007

Mesačný prehľad sa venuje témam ako rast reálneho HDP za 2Q, inflácia, plnenie maastrichtského inflačného kritéria, odhady a názor na vývoj globálnych úrokových sadzieb a pod.

Banková rada NBS zasadá 25. septembra. Neutrálne komentárecentrálnej banky z jej posledných troch zasadnutí stále podporujú našeočakávania stabilných úrokových sadzieb v nasledujúcich mesiacoch.Pokračujúce prehodnocovanie rizika spojené s problémami na kreditnomtrhu a likviditou v USA a EÚ však spôsobili, že ďalšie kroky hlavnýchcentrálnych bánk sa pri stanovaní podmienok ich monetárnych politík stalio niečo menej jasné a predvídateľné. Viac svetla pre rozuzlenie tejtosituácie však prinesie pravdepodobne zasadnutie americkej centrálnejbanky naplánované na 18. septembra, čo je dozaista zrejmenajočakávanejšou udalosťou tohto mesiaca.


Plné znenie mesačníka nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA