Mesačný komentár – september 2007

Mesačný prehľad sa venuje témam ako rast reálneho HDP za 2Q, inflácia, plnenie maastrichtského inflačného kritéria, odhady a názor na vývoj globálnych úrokových sadzieb a pod.

Banková rada NBS zasadá 25. septembra. Neutrálne komentárecentrálnej banky z jej posledných troch zasadnutí stále podporujú našeočakávania stabilných úrokových sadzieb v nasledujúcich mesiacoch.Pokračujúce prehodnocovanie rizika spojené s problémami na kreditnomtrhu a likviditou v USA a EÚ však spôsobili, že ďalšie kroky hlavnýchcentrálnych bánk sa pri stanovaní podmienok ich monetárnych politík stalio niečo menej jasné a predvídateľné. Viac svetla pre rozuzlenie tejtosituácie však prinesie pravdepodobne zasadnutie americkej centrálnejbanky naplánované na 18. septembra, čo je dozaista zrejmenajočakávanejšou udalosťou tohto mesiaca.


Plné znenie mesačníka nájdete na tejto linke.

REKLAMA

REKLAMA