Prispôsobiť sa a prekonať

História riadenia rizika je históriou premeny podvedomých vedomostí na explicitné a overovania expertných názorov kvantitatívnou analýzou. V skratke, rozhodovanie za prítomnosti rizika sa stáva stále viac racionálnou úlohou.

 

Táto analýza hovorí o povahe podnikateľského rizika, od pôžičiek po trhy a operačné riziko, predovšetkým v kontexte bankového priemyslu. Analýza podáva históriu Bazilejských dohôd, detailne vykresľujúc dopady Basel II na riadenie rizika, ako aj zmeny potrebné pre úspešnú implementáciu.


Celý text analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA