Vyhovuje Spoločná poľnohospodárska politika?

Spoločná poľnohospodárska politika tak skoro nezanikne. Farmári majú silné pozície a minuloročná mliečna kríza dokázala, že väčšina národných štátov je stále pripravené ochrániť poľnohospodárov v prípade cenového poklesu, tvrdí vo svojej analýze Jack Thurston, riaditeľ neziskovej organizácie EU Transparency.

„Tvrdou skutočnosťou je, že akákoľvek nová aktivita zameraná na vzdelávanie, dopravu, výskum a inovácie, klimatické zmeny, energetiku alebo vonkajšiu službu – bu musieť byť financovaná v rámci existujúcich rozpočtových mantinelov. Niektorá z oblastí, teda bude dostávať menej prostriedkov. Najčastejšie sa skloňuje 55-miliardová Spoločná poľnohospodárska politika, nielen pre jej veľkosť, ale aj pre zakorenené nerovnosti, neefektívnosť a skazenosť európskej poľnohospodárskej politiky.

Po výkyvoch v cenách potravín v roku 2008 a finančnej kríze v roku 2009, začal vanúť nový vzduch protekcionizmu s čoraz početnejšími diskusiami o návrate SPP orientovanej na produkt, čo tlačí do úzadia súčasné snahy o presun smerom k environmentálnej udržateľnosti a širším cieľom rozvoja vidieka. Reforma SPP nikdy nebola jednoduchá, no ešte nikdy nebola taká ťažká ako v súčasnosti. No ak chce európsky rozpočet reagovať na výzvy 21. storočia, bude ju treba urobiť"


Úplné znenie analýzy nájdete na tomto odkaze

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA