Poľnohospodárske družstvá v EÚ v roku 2014

Analýza poľnohospodárskej organizácie Cogeca skúmala medziročný vývoj výrobných družstiev v 28 krajinách Európskej únie a ich stav na konci roku 2013.

Rozsiahla 400 stranová publikácia organizácie Cogeca uvádza, že 100 najväčších poľnohospodárskych družstiev v únii zvýšilo počas roku 2013 svoj obrat o 14 %.

„Poznatky z tejto správy poukazujú na obrovský hospodársky význam družstiev pre ekonomiku,“ povedal predseda agrárneho zoskupenia Christian Pees. „Družstvá pomáhajú farmárom spájať sily.[…]Na čoraz konkurenčnejších trhoch, sa spájanie stane nevyhnutné na dosiahnutie vyššej ekonomickej výkonnosti.“

Pri tvorbe dokumentu vychádzala Cogeca z dát, ktoré jej poskytli vlastný členovia, a z údajov Európskej komisie a Eurostatu.

Pees ďalej uviedol, že podľa záverov analýzy najlepšie výsledky v poľnohospodárstve dosahujú tie členské krajiny, kde je podiel družstiev vyšší. Spolu 22 tisíc z nich vytvorí úhrnný obrat vo výške 347 miliárd eur. Najúspešnejšie sú spravidla tie, ktoré uplatňujú inovatívne podnikateľské stratégie.

Celý dokument, vrátane analýzy prostredia na Slovensku, je dostupný na nasledujúcom odkaze.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA