Eurokompas 2008/3

Najnovšie číslo časopis Eurokompas informuje o vybraných úspešných projektov, či ďalších možnostiach získať nenávratné finančné prostriedky.

Najnovšie číslo časopisu Eurokompas obashuje:

  • informácie o úspešných projektoch
  • možnosti získania nenávratnej finančnej pomoci z prostriedkov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórskeho finančného mechanizmu
  • informácie o Operačnom programe Zdravotníctvo
  • informácie o fungovaní INTERREG

Časopis si môžete stiahnuť bezplatne na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA