Eurokompas 2008/4

Najnovšie číslo časopisu Eurokompas informuje aj o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, či grantoch Európskeho parlamentu.

V najnovšom čísle časopisu Eurokompas nájdete napríklad informácie o:

  • obnove slovenských miest zo ŠF v období 2004-2006
  • Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
  • Operačnom programe Informatizácia spoločnosti
  • grantoch na informovanie o Európskom parlamente
  • vybraných regionálnych rozvojových agentúrach
  • niektorých úspešných projektoch

Celý časopis si môžete stiahnuť na tejto linke

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA