Stratégia EÚ pre región Dunaja. Implikácie pre Poľsko a Vyšehradskú skupinu

Dunajská stratégia je po Baltskej stratégii už druhým príkladom rastúcej dôležitosti makroregiónov v EÚ. Na regionálnu politiku sa čoraz častejšie nahliada cez prizmu nielej zaisťovania kohéznej politiky, ale aj podpory lepšieho spojenia krajiny so svojim vonkajškom- bez rozdielu v tom, či ide alebo nie o členské štáty a regióny Únie.

Poľsko síce prispieva k Baltskej stratégii, ale nebolo zahrnuté do zúženého okruhu štátov pripravujúcich Dunajskú stratégiu. Výzvou pre Vyšehradskú skupinu v súčasnosti je definovať úlohu týchto makroregionálnych stratégií pri budovaní súdržnosti v strednej Európe a tiež harmonického rozvoja celej EÚ.

Požiadavky na lepšiu koordináciu politík Európskej únie v tejto oblasti a príslušných fondov na napĺňanie cieľov makroregionálnych stratégií by malo byť tiež chápané ako volanie po užšej spolupráci medzi Poľskom a jeho južnými susedmi, ktorí sú priamo zahrnutí v Dunajskej stratégii, uvádza správu „Stratégia EÚ pre región Dunaja. Implikácie pre Poľsko a Vyšehradskú skupinu“ jeden z jej autorov, Mateusz Gniazdowski.

Cieľom dokumentu je, ako to už napovedá názov, poskytnúť prierez Dunajskej stratégie, profily zapojených krajín a návrhy na prípadnú budúcu spoluprácu. Správa je dostupná v poľskom jazyku na tejto stránke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA