Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike – Neonacisti, ich hnutia a ciele

Predstavovaná kniha mapuje stav rasistického extrémizmu na Slovensku a na jeho pozadí hodnotí kroky verejných inštitúcií.

 

Kniha Dr. Daniela Mila „Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike – Neonacisti, ich hnutia a ciele“ bola pripravená ako príručka pre pracovníkov polície a justície, ale môže zároveň slúžiť aj ako zaujímavý informačný zdroj pre širší okruh odbornej a laickej verejnosti.


Publikáciu vydala organizácia Ľudia proti rasizmu v spolupráci a s podporou Friendich Ebert Stiftung, Slovensko. V pdf formáte si ju môžete na tejto linke stiahnuť na stránke Friedrich Ebert Stiftung, Slovensko.

Ďalšie publikácie a analýzy nájdete na stránkach Friedrich Ebert Stiftung, Slovensko.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA