Ako vyzerá perspektíva členstva v EÚ pre Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu?

Je možnosť, že trojica východoeurópskych krajín niekedy vstúpi do EÚ nemožná, zabudnutá alebo skrytá? Vo svojej analýze sa na to pokúšajú odpovedať analytici zo združenia PASOS.

Kiev, Východné partnerstvo, rozšírenie EÚ
Socha Matky Vlasti v Kieve, (zdroj: Kamil Porembiński/Flickr)

Európska únia v súčasnosti zápasí s mnohými problémami. Finančná kríza, nezamestnanosť a problémy s utečencami zmenili celú organizáciu i vízie o nej. Napriek tomu zostáva EÚ veľkou nádejou pre mnoho štátov na európskom východe. Reč je najmä o pridružených krajinách, akými sú Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajina. Aká je perspektíva týchto krajín na vstup do Únie a aké sú hlavné prekážky?

Prvým problémom je implementácia pravidiel a zákonov EÚ. Všetky tri krajiny dokázali, že sú schopné tieto pravidlá zaviesť, ale ich presadzovanie je problematické. Dôvodom je väčšinou nedostatok financií a skúseností. Pre jednotlivé krajiny sú tu aj omnoho špecifickejšie dôvody a je zrejmé, že pre mnoho politikov je problematické vôbec začať diskusiu o možnom členstve v EÚ. V niektorých prípadoch je to preto, že krajina nie je v situácii, kedy sa mohla k EÚ pripojiť, alebo samotná EÚ nemá príliš veľký záujem na integrácii tej danej krajiny. Príkladom je Ukrajina, kde bola hlavným motorom zbližovania s EÚ bývalá premiérka Júlia Tymošenková.

Napriek všetkým problémom s približovaním sa k Únii sa všetky tieto tri krajiny stále považujú za možných budúcich členov EÚ. Poškodiť by to mohla domáca opozícia. Množstvo Európanov sa na možnosť vstupu Moldavska, Gruzínska a Ukrajiny do EÚ nepozerá veľmi pozitívne. Najviac ľudí sa proti tejto myšlienke stavia do opozície v Rakúsku, Luxembursku, Nemecku a vo Francúzsku, kde sa proti vyjadrilo cez 60 % opýtaných. Je tu ale aj množstvo ľudí, ktorí vstup týchto krajín podporujú. V Rumunsku, Litve, na Malte a v Chorvátsku je podpora najväčšia. Zaujímavá je situácia v samotnej východnej trojke, kde podpora vstupu upadá, a v Moldavsku dokonca táto podpora spadla pod polovicu obyvateľstva.

Najväčšou prekážkou je ale napokon Rusko. Vláda v Kremli vidí dlhodobo tieto tri krajiny ako nárazové pásmo medzi sebou a Západom. Bez ruského súhlasu nemôže proces zbližovania skutočne začať. Ako sa ukázalo na Ukrajine a v Gruzínsku, Rusi sa neboja zasiahnuť do domácej politickej situácie a proces zastaviť. Iba ak dôjde k zblíženiu Západu a Ruska, dôjde tiež k zblíženiu EÚ a týchto troch krajín.

Celé znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA