Prečo chcú britskí Toryovci opustiť EĽS-ED?

Britskí konzervatívci dostali varovanie, že ak opustia najväčšiu politickú frakciu v Európskom parlamente, môžu stratiť väčšinu svojho vplyvu na európske rozhodovanie. Autor vysvetľuje, prečo naopak separatistická stratégia jeho strany dáva zmysel.

 

Nový líder Konzervatívnej strany Veľkej Británie David Cameron sa zaviazal vytvoriť novú politickú frakciu v Európskom parlamente, a tým ukončiť pridruženie svojej strany k Skupine Európskej ľudovej strany – Európskych demokratov (EĽS-ED) Mnohí tento krok z hľadiska širšej európskej reality považujú za záležitosť okrajového významu, no má zásadné politické implikácie. Preto vyvoláva kontroverzie a odpor tých, ktorí by radšej nepichali do osieho hniezda, a prístup strany k EĽS je úzko spojený s jej prístupom k Európskej únii ako celku.

EÚ vznikla v dávnych dobách pre účel, v tých časoch opodstatnený, no dnes prekonaný. Stratila svoje smerovanie a stráca aj podporu ľudí. Ak chcete dôkaz, pozrite sa na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2004, ktoré charakterizovalo víťazstvo euroskeptických strán a apatia. Minulý rok sa navyše holandskí a francúzski voliči tvrdo postavili proti návrhu Európskej ústavy.

Z týchto údajov je možné vyvodiť rozličné závery: mohli by ste sami seba presvedčiť, že voliči vlastne EÚ zbožňujú, ale využili príležitosť prejaviť svoju nespokojnosť s inými otázkami; mohli by ste európsky elektorát obviniť z ignorancie alebo nedocenenia významu EÚ; alebo by ste sa mohli vážne zamyslieť nad tým, ako sa EÚ vyvíja a kam smeruje.


Celý text analázy v anglickom jazyku bol uverejnený v časopise Europe´s World č. 3 – leto 2006 v júni 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA