Alternatívne finančné zdroje EÚ mimo štrukturálne fondy

V rámci informačného dňa EĽS-ED v Košiciach informoval europoslanec Ján Hudacký o možnostiach financovania z EÚ mimo štrukturálnych fondov.

Alternatívne finančné zdroje EÚ mimo štrukturálne fondy:

  • Podporujú rozvoj podnikania z prostriedkov EÚ nad rámec štrukturálnych fondov
  • Navrhované a aplikované priamo Generálnymi riaditeľstvami Európskej komisi
  • Zamerané priamo na určité oblasti podnikania
  • Spravidla si vyžadujú určitú mieru spoluúčasti, ktorá sa mení v závislosti od druhu projektu
  • Komunikačným jazykom a zároveň jazykom na predkladanie projektov je spravidla angličtina alebo francúzština

Celú prezentáciu nájdete na tejto linke

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA