Pesticídy – pohľad onkológa

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc. z Ústavu experimentálnej onkológie SAV, hovorí o súvislosti používania pesticídov s hrozbou vzniku nádorov.

Vo vystúpení okrem iného konštatoval, že epidemiologické štúdie ukazujú, že pesticídy predstavujú enviromentálny rizikový faktor potenciálne spojený aj s vznikom nádorov.

Príspevok zaznel na konferencii Trvalo udržateľné využívanie pesticídov, ktorá sa konala 16. marca 2007 v Nitre. Podujatie organizovala europoslankyňa Irena Belohorská (NI).


Prezentáciu (ppt) môžete nájsť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA