Recept na úspešnejšie Slovensko

V komentári sa autor zamýšľa nad tým, ako je možné uplatniť severský sociálny model v podmienkach transformačnej ekonomiky.

 

Vysoké platy a vysoká životná úroveň. Bezplatná zdravotná starostlivosť, počítače v každej priemernej domácnosti, vysoká kvalita bezplatného vzdelávania už od materských škôl. Aj takto by mohli vyzerať výsledky reforiem na Slovensku. Lenže súčasná vláda systematicky ignoruje skúsenosti krajín, ktoré v takomto blahobyte žijú desiatky rokov a neotriasli nimi ani hospodárske krízy.

Plné znenie príspevku nájdete na stránkach týždenníka Slovo


Autor je poslancom Európskeho parlamentu

Ďalšie komentáre a analýzy nájdete na stránkach poslanca EP Vladimíra Maňku

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA