Etnické dáta a sociálna exklúzia

Analytická správa a odporúčania pre Slovenskú republiku o etnicite ako štatistickom ukazovateli pri monitorovaní životných podmienok a diskriminácie

Ďalším výsledkom dlhodobej spolupráce FES s Regionálnou kanceláriou UNDP v Bratislave je publikácia venovaná problematike zberu etnických dát, ktoré majú byť využité na boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii. V publikácii sa analyzuje vývoj diskusie o zbere etnických dát na európskej úrovni ako aj stav legislatívy a prax na Slovensku. Správa prináša aj poznatky o skúsenostiach zo zberu etnických dát vo vybraných krajinách EÚ a v závere formuluje odporúčania pre Slovensko.


Etnicita (kompletný text analitickej správy na stiahnutie)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA