Garancia minimálneho príjmu a reformy sociálnych štátov v Európe

Autor v prezentácii skúma miesto garancie minimálneho príjmu v sociálnych systémoch v Európe a charakterizuje situáciu na Slovensku.

Autor v prezentácii definuje miesto garancie minimálneho príjmu v sociálnych systémoch vybraných európskych krajín a skúma jej zmeny v procese reformy sociálnych systémov.

Príspevok nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA