Hodnotenie životných štandardov

Správa Svetovej banky prináša hodnotenie sociálnych dopadov ekonomických reforiem na Slovensku.

svetová banka, world bank, wb, sb
svetová banka, world bank, wb, sb

 

Slovenská republika bola čímsi ako oneskorencom v ekonomickej transformácii, ktorá sa prehnala strednou a východnou Európou v 90. rokoch. Od roku 1998 však implementovalo rozsiahly balík ďalekosiahlych sociálnych a štrukturálnych reforiem.

Náročné politické reformy implementované najmä po voľbách v roku 2002 boli mnohými chválené pre hĺbku a rýchlosť zmien, ako aj prudký nárast konkurencieschopnosti a ekonomickej dynamiky, ktorý priniesli.

Ozvali sa však aj obavy z potenciálneho negatívneho vplyvu reforiem na snahu o sociálnu inklúziu, ku ktorej sa vláda zaviazala. Jednotlivci čeliaci silným a komplexným bariéram pri hľadaní zamestnania sú ekonomicky znevýhodnení v krajine, ktorá stále dôraznejšie chápe prácu ako lístok na cestu z chudoby.

Doteraz sa objavilo len málo systematických pokusov o monitorovanie dopadu reformného procesu ktorý začal v roku 1998 – a rastu ktorý spustil – na mieru, hĺbku a profil chudoby v Slovenskej republike. Pre udržateľnosť reformného procesu je mimoriadne dôležité aby boli jeho dopady kvantifikované, hoc aj neúplným spôsobom.


Plnú verziu správy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke

Zhrnutie správy a prílohy nájdete na tejto linke

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA