Skutočné straty budúcich dôchodcov

Dôchodkové zabezpečenie je, nakoľko sa týka každého občana sporiaceho si na svoj budúci dôchodok, oprávnene v centre pozornosti. Zvyčajne sa poukazuje na možné straty budúcich dôchodcov plynúcich z neistého výnosu resp. nestálosti finančných trhov. Potrebné je však dôraznejšie upozorniť aj na straty ktoré možno vyčísliť už teraz - straty plynúce z administratívnych poplatkov zavedených kapitalizačným sporením na dôchodok na osobných dôchodkových účtoch v dôchodkových správcovských spoločnostiach.

Na Slovensku je výška poplatkov stanovená zákonom, ktorý ju, ako ukazuje porovnanie s inými krajinami, nestanovil až tak vysoko. Pri dôkladnej analýze a porovnaní s alternatívnym sporiacim produktom však zistíme, že sporiteľovi spôsobujú každý rok stratu v určitej výške oproti jeho 9% odvedeným zo mzdy na účely starobného dôchodkového sporenia.

Poukazuje na to aj konkrétny príklad sporiteľa spracovaný v analýze. Ak by sporiteľ sporil na dôchodok formou referenčného alternatívneho sporiaceho produktu v komerčnej banke zhodnotil by svoje náklady obetovanej príležitosti viac ako v DSS. Zákonom je však stanovené, že 9% z VZ, v prípade, že sa sporiteľ rozhodne pre kapitalizačné sporenie musí odviesť do jednej z DSS a nemôže sa rozhodnúť pre alternatívny sporiaci produkt.

Aj tieto fakty by sa mali stať pre zákonodarcov podnetom pre uvažovanie o znížení zákonom stanovených poplatkov alebo zavedení iného mechanizmu spoplatňovani


Kompletný text analýzy nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA