Sociálna ochrana na Slovensku v európskom porovnaní

Prezentácia sa uskutočnila v rámci Sociálneho diskusného fóra FES.

Vďaka pani Ing. Mgr. Alexandre Petrášovej, CSc. zo sociálneho odboru Štatistického úradu Slovenskej republiky sa marcové podujatie Sociálneho diskusného fóra FES venovalo širokej škále porovnania sociálnej ochrany na Slovensku s inými krajinami EÚ a to na základe najnovších výstupov Eurostatu a ŠÚ SR. Prezentáciu z podujatia zverejňujeme a zároveň upozorňujeme na to že, publikácie k téme sú voľne dostupné na web stránke ŠÚ SR.


Prezentáciu si môžete stiahnuť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA