Sociálna zodpovednosť korporácií v EÚ

Táto príručka prispieva do diskusie o významnej úlohe, ktorú EÚ môže a mala by hrať, pri podpore sociálnej zodpovednosti korporácií. Upozorňuje, že tieto kroky by mali byť len doplnkom, nie náhradou tradičných foriem regulácie.

Európa chce rýchlejší rast. Chce ale tiež sociálnu spravodlivosť a zdravšie sociálne prostredie. Aj to je dôvod, prečo sú firmy v EÚ pod narastajúcim tlakom rozširovania svojej pozornosti okrem čistého zisku aj na politiky Sociálnej zodpovednosti korporácií (CSR). Táto príručka CER prezentuje názor, že EÚ môže a mala by hrať významnú úlohu pri podporovaní Sociálnej zodpovednosti korporácií. Upozorňuje tiež, že takéto kroky by mali byť doplnkom, nie náhradou tradičných foriem regulácie.

Snahy EÚ o podporu Sociálnej zodpovednosti korporácií sú zatiaľ v plienkach. Tak podnikateľské subjekty, ako aj odbory sú zatiaľ skeptické v otázke toho, či môže EÚ v tejto oblasti intervenovať. Predstavitelia firiem sa domnievajú, že Európska Komisia bude využívať Sociálnu zodpovednosť korporácií ako nástroj na ospravedlnenie zavedenia väčšej byrokracie. Odbory sa obávajú, že angažovanie EÚ v tejto oblasti by mohlo viesť k rozdrobeniu ťažko nadobudnutých pracovných práv.

Alasdair Murray z CER tvrdí, že EÚ vytvára pre členské štáty prirodzenú arénu na zdieľanie najlepších praktík CSR. Okrem toho už Únia prijala aj zákony, ktoré sa týkajú otázok priamo súvisiacich s CSR, ako sú obchod a životné prostredie. EÚ by však nemala rozvíjať normatívne opatrenia, ktoré môžu potlačiť inováciu, investície a rast.

Príručka osobitne odporúča:

  • EÚ by mala vyžadovať od všetkých verejne stanovených spoločností vypracovanie vyhlásenia k vlastnej politike Sociálnej zodpovednosti korporácií. No mali by to byť skôr spoločnosti ako Únia, kto rozhodne o tom, aké informácie zahrnúť.
  • EÚ by mala pozorne sledovať vedenie niektorých svojich členských štátov, aby pri žiadosti o penzijné fondy zároveň predniesli svoju etickú politiku. To by malo zabezpečiť transparentnosť integrujúceho sa kapitálového trhu Únie.
  • Niektoré členské štáty chcú na stimulovanie Sociálnej zodpovednosti korporácií využívať daňové zvýhodnenia. Európska Komisia by mala vytvoriť všeobecné smernice, aby bolo zaistené, že tieto opatrenia nezdeformujú daný trh.
  • V Európskej Komisii by mal dozerať Generálny direktorát pre oblasť podnikov na pôsobenie EÚ v rámci Sociálnej zodpovednosti korporácií. Generálny direktorát pre oblasť podnikov má najlepší priestor pre priamu prácu s členskými štátmi prostredníctvom Rady EÚ pre konkurencieschopnosť. Má tiež bohaté skúsenosti s „jemnými“ politickými nástrojmi.

Plnú verziu článku môžete nájsť na internetovej stránke Centre for European Reform

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA