Sociálne dopady rozšírenia

Catherine Palpant, analytička Notre Europe, tvrdí, že Európska stratégia zamestnanosti, predstavená v roku 1997, ešte nepriniesla v desiatich nových členských krajinách presvedčivé výsledky.

 

Podľa Catherine Palpant, analytičky inštitútu Notre Europe, nepriniesla Európska stratégia zamestnanosti (ESZ), vytvorená v roku 1997 za účelom posilnenia trhov práce a koordinácie národných stratégií zamestnanosti vo vtedajších 15 členských krajinách, v 10 nových členských krajinách zatiaľ žiadne presvedčivé výsledky. Slabosť sociálneho dialógu, kontext samej ESZ, a nedostatočný odborný výcvik Európskou komisiou, nedokázali vytvoriť vzťah dôvery medzi vládami členských krajín a definovať obsah spoločných pravidiel viac prispôsobených lokálnym prioritám.


Celý text analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA