Sociálne dopady rozšírenia

Catherine Palpant, analytička Notre Europe, tvrdí, že Európska stratégia zamestnanosti, predstavená v roku 1997, ešte nepriniesla v desiatich nových členských krajinách presvedčivé výsledky.

research and policy group notre europe, rpgne
research and policy group notre europe, rpgne

 

Podľa Catherine Palpant, analytičky inštitútu Notre Europe, nepriniesla Európska stratégia zamestnanosti (ESZ), vytvorená v roku 1997 za účelom posilnenia trhov práce a koordinácie národných stratégií zamestnanosti vo vtedajších 15 členských krajinách, v 10 nových členských krajinách zatiaľ žiadne presvedčivé výsledky. Slabosť sociálneho dialógu, kontext samej ESZ, a nedostatočný odborný výcvik Európskou komisiou, nedokázali vytvoriť vzťah dôvery medzi vládami členských krajín a definovať obsah spoločných pravidiel viac prispôsobených lokálnym prioritám.


Celý text analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Ďalšie zdroje

REKLAMA

REKLAMA