Zahraničná migrácia v Slovenskej republike- stav, trendy a spoločenské súvislosti

Publikácia vydaná Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku analyzuje súčasný stav a trendy zahraničnej migrácie na územie Slovenska. Čo priniesol vstup do Európskej únie? Aké sú výzvy, riziká?

 

Na začiatku tretieho milénia už viac než 175 miliónov ľudí spadá do kategórie zahraničných migrantov – konštituujúc pomyselný 6. najľudnatejší štát na svete – s kvalifikovaným odhadom nárastu ich stavu na štvrť miliardy osôb v r. 2050. Fenomén zahraničnej migrácie sa v súčasnosti zaraďuje svojimi politickými, ekonomickými, sociálnymi, kultúrnymi, populačnými, bezpečnostnými a inými dopadmi čoraz viac medzi globálne problémy ľudstva a je tak spoločensky vysoko aktuálnou témou.


Celú publikáciu si môžete stiahnuť v pdf verzii na tejto linke

Ďalšie analýzy nájdete na stránkach Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA