TTIP: Ľudia majú právo vedieť, čo sa vyjednáva

Otázka legality tajných vyjednávaní európsko-americkej dohody o voľnom obchode znovu rezonuje. Po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora, ktoré prinieslo štipku nádeje, že by rokovací mandát mohol byť aj verejný, sa začali ozývať environmentálni aktivisti.

Nedávne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) (EurActiv.com: TTIP document could be made public after EU court ruling) v prípade iniciovanom holandskou europoslankyňou Sophie in‘t Veld, prináša nádej v otázke transparentnosti ďalších kôl rokovaní. Všetky dokumenty vzťahujúce sa k dohodám o voľnom obchode by sa tak mali zverejňovať.

Prípad bol vznesený proti Rade ministrov v otázke prístupu k legislatívnym stanoviskám k transferom bankových údajov do USA. Táto otázka je relevantná aj v prípade TTIP, pretože spadá do problematiky vonkajších vzťahov. Podľa súdu nie je možné uprieť prístup k dokumentom verejnosti, a preto by sa mali požiadavky transparentnosti uplatniť aj v kontexte negociácií o medzinárodnom obchode.

V prípade TTIP sa Európska komisia opakovane vyjadrila, že hlavným cieľom vyjednávaní je dosiahnuť regulačnú súdržnosť odstránením netarifných bariér obchodu. Vyjadrila sa tiež, že tajnosť je nevyhnutná, keďže sa jedná o otázku medzinárodných vzťahov. Zdá sa však, že súčasné vyjednávania nemajú veľa spoločného s tradičnými obchodnými záležitosťami, ale skôr so štandardmi a reguláciami aplikovanými v USA a EÚ.

Transparentnosť pri vyjednávaní týchto dohôd je kľúčová a v niektorých prípadoch aj právne nevyhnutná, keďže ovplyvní takmer každý aspekt ľudského života. Občania sú však držaní v nevedomí. Občianska spoločnosť sa spolieha na to, čo vypustí vláda alebo priemysel k tomu, čo sa deje za zavretými dverami, a kto riadi vyjednávania.

Po tom ako si Friends of the Earth Europe vyžiadala prístup k dokumentom, sa ukázalo, že v priebehu rokovaní získali k rozhodovaniu v Európskej komisii privilegovaný prístup mocné priemyselné záujmové skupiny.

Generálne riaditeľstvo Komisie (DG Trade), kde sa vyjednávania vedú, viedlo neuveriteľných 113 (74 %)  z celkových 154 zasadaní s priemyselnými lobistickými skupinami a len 13% (19 stretnutí) malo s verejnými záujmovými skupinami.

Medzi častými návštevníkmi DG Trade sú kľúčoví zástancovia dohody – ako napríklad Transatlantic Business Council alebo BusinessEurope, alebo lobistické združenie chemického priemyslu CEFIC. Všetci sú advokátmi trvalej regulačnej spolupráce medzi EÚ a USA. Je to presne to, čoho sa obávajú skupiny občianskej spoločnosti. Boja sa, že to posilní dominanciu priemyslu na vytváraní politiky na oboch stranách Atlantiku, a oslabí základné zdravotné, environmentálne a spotrebiteľské záruky.

Dokument publikovaný vo Washington Post (bližšie v článku TTIP: Únia tlačí na USA kvôli exportu ropy a plynu) odhalil nebezpečné smerovanie vyjednávaní o TTIP v prípade energetiky a surovín. Energetická politika USA by sa môže zmeniť v záujme vyššieho exportu ropy a plynu. To udrží EÚ závislou na importe fosílnych palív a odstráni regulácie, ktoré chránia občanov od klimatických zmien.

Tieto ťažko nadobudnuté dokumenty však neodstraňujú obavy občianskej spoločnosti  a takisto len málo reprezentujú verejný záujem. Aj povaha zverejnenia daných dokumentov len zosmiešňuje tvrdenia Komisie o transparentnosti.

Friends of the Earth Europe, spolu s ďalšími 250 organizáciami občianskej spoločnosti po celom svete, opakovane vyzýva Komisiu, aby otvorila negociačný proces obchodnej dohody medzi EÚ a USA verejnej kontrole. Týka sa to zverejnenia negociačného mandátu, všetkých dokumentov predložených úniou a negociačných textov. Zatiaľ je to však  bez odozvy.

Štandardný legislatívny proces v EÚ je podrobený verejnej kontrole vo všetkých úrovniach procesu. ESD svojím nedávnym rozhodnutím stanovil, že požiadavky transparentnosti sa budú vzťahovať aj na medzinárodné obchodné negociácie. Ľudia majú právo vedieť, čo sa vyjednáva v ich mene, a tiež byť spravodlivo reprezentovaní v tomto procese.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA