Ako sa európska myšlienka konsolidovala v slovenskej spoločnosti?

Na príklade konsolidácie európskej myšlienky v slovenskej spoločnosti sa autor analýzy zamýšľa, ako by mohla byť slovenská integrácia do EÚ inšpiráciou pre občanov Bieloruska.

 

Cesta slovenskej spoločnosti k jej európskej integrácii môže inšpirovať bieloruských občanov. Napriek podstatným rozdielom môžeme nájsť vo vývoji oboch krajín prekvapujúce paralely. Počas procesu tvorby modernej identity slovenského národa v 19. a 20. storočí nezohrávala európska idea dôležitú úlohu. Následkom zložitého historického vývoja v rámci Habsburskej ríše hral rozhodujúcu úlohu slovanský a stredoeurópsky faktor. Podstata toho druhého stála na definícii vzťahu k dvom susedným národom – Maďarom a Čechom. Len v malej miere to bolo hodnotené v širšom stredoeurópskom kontexte – ako napríklad u slovenského politika Milana Hodžu, prvého československého premiéra slovenského pôvodu, ktorý vypracoval program Stredoeurópskej federácie.


Tu nájdete plný text štúdie v anglickom jazyku

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA