Energetická bezpečnosť krajín V4 v kontexte vzťahov EÚ-Rusko

Autor poukazuje na niektoré spoločné špecifiká záujmov krajín V4 vo vzťahu k Rusku v energetickej oblasti.

Príspevok Karela Hirmana odznel na konferencii „Strategic Framework for the EU´s Eastern Policy“. Charakterizuje v ňom súčasnú ruskú energetickú politiku, pozíciu Európskej únie a rozdiely medzi Bruselom a Moskvou, ako aj niektoré špecifiká v pozícii krajín V4.


Konferenciu organizovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) v rámci projektu Národný konvent o EÚ, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR, a partnermi EU-Russia Centre, Friedrich Ebert Stiftung, German Marshall Fund of the U.S.a International Visegrad Fund.

Celý príspevok nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA