Hodnotenie vývoja na Západnom Balkáne – Problémy dneška, návrhy pre budúcnosť

V dňoch 20.-21. mája 2005 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia, venovaná hodnoteniu vývoja na Západnom Balkáne a prognózam pre budúcnosť tohto regiónu. Zhrnutie záverov konferencie sa venuje jednotlivým panelom a predstaveným odporúčaniam.

 

Medzinárodná konferencia, uskutočnená pod záštitou Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR, Nadáciou Friedricha Eberta (FES), Inštitútom EÚ pre bezpečnostné štúdie (EUISS) a americkou nadáciou German Marshall Fund v Bratislave bola zameraná na zhodnotenie súčasnej bezpečnostnej situácie a politického, hospodárskeho i sociálneho vývoja v regióne Západného Balkánu. Jej cieľom bolo vypracovať odporúčania na zlepšenie a podporu exitujúceho stavu Stabilizačného a asociačného procesu (SAP) s Európskou úniou.

Okrem kritického zhodnotenia úlohy Európskej únie na Západnom Balkáne sa konferencia venovala aj najpálčivejším nevyriešeným otázkam v regióne, ako napríklad budúcnosti  Kosova a Bosny a Hercegoviny. Hovorilo sa aj o stave integračného procesu Chorvátska do Európskej únie.

Konferencia analyzovala aj stav a potenciál pre budúce bilaterálne aktivity a regionálnu spoluprácu medzi krajinami strednej Európy a Západného Balkánu.

Na podujatí sa zúčastnili diplomati, experti, analytici i predstavitelia občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií zo Srbska, Čiernej Hory, Chorvátska, Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Albánska, Kosova, z krajín strednej Európy, a z Nemecka.


Zhrnutie záverov konferencie v anglickom jazyku bolo uverejnené na stránke Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku dňa 28. júna 2005.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA