Nepríjemný sused EÚ: Čas na novú politiku pre Bielorusko

Autori tohto nového politického dokumentu tvrdia, že EÚ potrebuje novú politiku pre Bielorusko. Únia by mala podnietiť reformu režimu, ale zároveň jasne povedať, že akékoľvek ďalšie represie vyvolajú tvrdú odozvu.

 

Podľa CER by EÚ mala zintenzívniť úsilie v podpore občianskej spoločnosti a zrevidovať svoje metódy pomoci pre mimovládne organizácie. EÚ musí v tejto oblasti vyvinúť aj diskusiu s Ruskom o najlepšom spôsobe podpory programu reforiem v rámci Bieloruska.

Zhrnutie CER

  • 19. marca si ľud Bieloruska – malej, ale strategicky významnej krajiny – volil prezidenta. Prezident Alexander Lukašenko si bol istý, že voľby vyhrá s veľkým náskokom. Aj napriek tomu, že voľby nie sú slobodné a spravodlivé, ľudové protesty na spôsob ukrajinskej „oranžovej revolúcie”, sú nepravdepodobné.
  • Súčasná politika EÚ „podmienenej účasti“ zlyhala v zlepšovaní situácie v Bielorusku. EÚ odmietla služby a prerušila styky s režimom, ale ten sa stal ešte autoritárskejším.
  • EÚ potrebuje novú politku. Mala by režimu ponúknuť veľké podnety pre reformu, ale tiež jasne povadať, že akékoľvek ďalšie represie vyvolajú tvrdú odozvu. EÚ by mala zintenzívniť úsilie v podpore občianskej spoločnosti a zrevidovať svoje metódy pomoci pre mimovládne organizácie.
  • Európski lídri by mali Rusku tlmočiť legitímny záujem, ktorý má EÚ na spôsobe vládnutia v Bielorusku. EÚ by mala zároveň zdôrazniť, že Bielorusko nepovažuje len za figúrku v geopolitických hrách. Aj EÚ, aj Rusko by mali úžitok zo stabilného, prosperujúceho a demokratického Bieloruska.


Plné znenie dokumentu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA