Poľsko a Česká republika: Obhajcovia rozširovania EÚ?

V minulosti bolo rozširovanie EÚ najefektívnejším prostriedkom zahraničnej politiky Európskej únie. Vďaka tejto politike sa na prelome 20. a 21. storočia uskutočnili v Pobaltských krajinách, strednej Európe, na Balkáne a v Turecku zásadné a pozitívne zmeny. Dnes však rozširovanie čelí vážnej kríze.

Predlžovanie tohto negatívneho trendu môže ohroziť stabilitu krajín, ktoré ašpirujú na členstvo v EÚ (Západný Balkán, Turecko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina), keďže vidina prijatia je jedným z hlavných pilierov stability v týchto štátoch.

Na druhej strane, ak berieme do úvahy snahu EÚ stať sa globálnym hráčom, "upratať si pred vlastným prahom" zostáva jednou z jej hlavných výziev. Z tohto dôvodu by sa znovuobnovenie rozširovacieho procesu malo stať prioritou EÚ.

Hlavný zámer štúdie "Poľsko a Česká republika: Obhajcovia rozširovania EÚ?" je preskúmať súčasné výzvy, nástrahy, ale aj príležitosti, ktorým rozširovanie čelí z pohľadu Českej republiky, EÚ, krajín Východného partnerstva (Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina), Poľska, Turecka a Západného Balkánu.

Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA