Rozširovanie EÚ: členovia a hostia?

Analýza hovorí, že snaha EÚ určiť svoje hranice ponukami „privilegovaného statusu bez ozajstného členstva“ môže byť buď cestou z ťažkostí, alebo môže stav ešte zhoršiť.

 

Členské štáty a inštitúcie sú zablokované v diskusii o budúcom rozšírení Únie: má sa Únia rozširovať, a ak áno, pokiaľ? Toto sa týka aj odlišných stanovísk, aj aktuálnych udalostí súvisiacich so vstupom Bulharska a Rumunska do Únie, ktorý je naplánovaný na 1. január 2007.

Diskusia zdôrazňuje nepríjemnosti, ktoré spôsobilo starým členským štátom západnej Európy rozšírenie na spôsob big-bangu o krajiny strednej a východnej Európy v máji 2004. Tiež poukazuje na zmenu nálad, ktorú spôsobila pokračujúca ekonomická stagnácia európskej pätnástky a minuloročné traumatizujúce odmietnutie Ústavy vo Francúzsku a Holandsku.

Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA