Ukrajina a EÚ : Udržať krok

Autor sa zaoberá vývojom na Ukrajine po treťom kole prezidentských volieb vo vzťahu k európskym ašpiráciám Ukrajiny a postojom EÚ k nim. EÚ - na čele s novým členskými krajinami - na Ukrajine ukázala svoju zahraničnopolitickú silu. Teraz musí tým, ktorí bojovali za spravodlivé voľby a demokraciu, ponúknuť konkrétne výhody.

Kým sa Viktor Juščenko pripravuje na prevzatie úradu ako víťaz prezidentských volieb na Ukrajine, stojí za to preskúmať bezprostredné následky „Oranžovej revolúcie“ vo vzťahu k pozícii Ukrajiny v širšom európskom kontexte. Diplomatické úsilie v Kyjeve počas posledných týždňov ukázalo, že Európska únia je naozaj schopná formulovať spoločnú zahraničnú politiku – prinajmenšom na svojej východnej hranici. Svojou rýchlou a vecnou reakciou na zmanipulované voľby a zneužitie demokratických procedúr počas prezidentských volieb vo svojom blízkom zahraničí EÚ zaujala principiálny postoj k hodnotám demokracie a rovnosti, a odmietla krátkodobý prístup k regionálnej politike.

Zmeny, prebiehajúce na Ukrajine, sú v skutočnosti z väčšej časti dôsledkom rozšírenia EÚ k ukrajinským hraniciam, pretože Poľsko, Maďarsko, Slovensko a sedem ďalších krajín sa v máji 2004 stalo novými členskými krajinami EÚ. Významná úloha, ktorú zohrali prezidenti Poľska a Litvy, dvoch nových členských štátov, pri rokovaniach a hľadaní mierového a demokratického riešenia krízy na Ukrajine, odhalila, že EÚ zaujala nový, proaktívny prístup. Spolu s diplomaciou Vysokého predstaviteľa EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javiera Solanu táto dynamická zainteresovanosť signalizovala silný záväzok podporovať demokratické procesy v susednej krajine.

Túto novú diplomatickú iniciatívu privítali najmä odvážni Ukrajinci, ktorí trávili noc čo noc stanovaním v uliciach svojho hlavného mesta, ale aj tí noví členovia EÚ, ktorí zdieľajú skúsenosti Ukrajiny s nedávnou autoritárskou minulosťou v tieni komunizmu. Policy Association for an Open Society (Politické združenie pre otvorenú spoločnosť) – sieť 23 nezávislých centier pre politiku zo strednej a východnej Európy a strednej Ázie – združuje think-tanky z nových členských štátov EÚ i krajín Spoločenstva nezávislých štátov. Udalosti v Kyjeve upevnili našu vieru v dôležitosť zdieľania skúseností našej histórie a aplikáciu kľúčových hodnôt demokracie, rovnosti a pluralizmu do našej zahraničnej politiky. Iba prostredníctvom takéhoto prístupu si môžeme zabezpečiť, aby stará mentalita studenej vojny, kde „sféry vplyvu“ prevažovali nad národným sebaurčením, neobmedzovala ambície krajiny na slobodu a zvrchovanosť.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený na stránke Transitions Online 12. januára 2005.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA