Dátová integrácia

Analýza popisuje využívanie softvérových nástrojov pre vytvorenie integrovaného podnikania.

 

Výzva integrácie podnikateľských dát nie je, podľa správy publikovanej TDWI, o nič menšia. Správa analyzuje výsledky prieskumu ktorého cieľom bolo poskytnutie podrobnejšieho prehľadu o vývoji technológie a techniky integrácie dát. Dokument tiež skúma požiadavky na vývoj stratégií integrácie podnikateľských dát.


Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA