Konkurencieschopné životné prostredie?

Analýza sa pozerá na polarizovanú debatu o konkurencieschopnosti a environmentálnej politike a navrhuje, ako nájsť spoločnú cestu vpred.

 

V štúdii „Konkurencieschopné životné prostredie?“ organizácia Green Alliance tvrdí, že agenda zvyšovania konkurencieschopnosti v EÚ upriamila pozornosť na regulačné prostredie a jeho negatívne efekty pre ekonomiku.

Debaty o environmentálnej regulácii často končia pri otázke konkurencieschopnosti a nákladov súvisiacich s plnením regulácií. Argumenty na oboch stranách sú dobre známe. Skupiny priemyselnej loby zvyknú tvrdiť, že zle navrhnutá, či príliš komplikovaná regulácia oslabuje konkurencieschopnosť zvyšovaním nákladov a byrokracie. Environmentálna loby zas napríklad tvrdí, že regulácia môže posilňovať konkurencieschopnosť, pretože ekologicky efektívne firmy sú konkurencieschopnejšie, regulácia vyvoláva potrebu inovácií a podporuje environmentálne odvetvia. Je veľmi zložité bezvýhradne obhájiť ktorúkoľvek z týchto pozícií. Realita je, podľa štúdie, menej jednoznačná.


Plné znenie štúdie nájdete na stránke Green Alliance

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA