Od zdrojov ku kapitálu

Martin Krekáč, vedúci partner Amrop Jenewein Group Slovensko, si za hlavnú tému svojho príspevku na konferencii Minerva zvolil hľadanie spôsobu „premeny zdrojov na kapitál“.

 

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Martin Krekáč, vedúci partner v spoločnosti Amrop Jenewein Group Slovensko, vystúpil na konferencii v rámci panelu „Ľudské zdroje a vzdelávanie“. Za hlavné motto svojej prezentácie si určil „Od ľudských zdrojov k ľudskému kapitálu“. Podľa neho treba podporu nasmerovať práve do oblastí premieňajúcich ľudský potenciál, ktorý je na Slovensku veľký, na ľudský kapitál, ktorý zabezpečí vytváranie poznatkovo orientovanej ekonomiky.

Text jeho príspevku nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA