Potenciál pre frog leap v informatizácii na Slovensku

Peter Prónay, generálny riaditeľ Siemens Business Services Slovakia, sa zamýšľal nad tým, aký imidž má Slovensko v oblasti informatizácie a akými nástrojmi by mohlo existujúci potenciál premeniť vo výrazný krok vpred.

 

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Peter Pronay, generálny riaditeľ Siemens Business Services Slovakia vystúpil na konferencii v rámci panelu „Informačná spoločnosť“. Zavedenie e-governmentu označil za akceleračný prvok, ktorý môže posunúť vpred celú spoločnosť. Upozornil však, že „imidž Slovenska v súvislosti s informatizáciou nie je dobrý“.

Prezentáciu príspevku nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA