Prínos spoločenských inovácií pre regionálny rozvoj

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO

Anneliese Stoklaska je zástupkyňa generálneho riaditeľa, Medzinárodná vedecko-technická spolupráca, rakúske Federálne ministerstvo pre vedu a výskum.

Analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA