Rast znalostných regiónov

Štúdia skúma úlohu univerzít pri vzniku „znalostných regiónov“ a ich vzťah s podnikateľským sektorom.

Na základe prieskumu štyroch mestských regiónov štúdia podčiarkuje dôležité faktory pre budúci úspešný rozvoj inštitúcií vyššieho vzdelávania.

Autorka popisuje vznikajúci fenomén „proaktívnych znalostných regiónov“ – skúma proces ich vývoja, kľúčových aktérov a ich interakcie, a úlohu univerzít. Nakoniec popisuje rozdielne formy a problémy súvisiace so zapojením univerzít do vznikajúcich znalostných regiónov.

Analýza sa ďalej zaoberá štyrmi zásadnými otázkami:

  • Ako sa regionálni rozhodovatelia a hlavní hráči v poznatkových inštitúciách snažia vytvoriť optimálne podmienky, výhodné pre všetkých?
  • Aké formy spolupráce sú považované za úspešné pri zlepšovaní národnej a globálnej konkurencieschopnosti?
  • Aká je presne úloha univerzít v tejto oblasti?
  • Ako môžu zlepšiť svoje výsledky, a ako k tomu môžu prispieť rozhodovatelia?

Celú analýzu nájdete v PDF verzii v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA