Sociálny systém v Európe a Spojených štátoch

Autor tvrdí, že rozdiely v distribúcii príjmu medzi USA a Európou sú spôsobené rozdielnou povahou ich demokratických systémov.

Európsky sociálny model a európsky štát blahobytu sú v kontexte internacionalizácie ekonomiky spochybňované. Situácie je výrazne iná v USA, kde kombinácia rýchleho ekonomického rastu, plnej zamestnanosti a zvyčajne menej vyvinutého sociálneho štátu znižuje ekonomickú a sociálnu záťaž internacionalizácie.


Plné znenie analýzy nájdete v PDF verzii v anglickom jazyku na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA