Stratégia konkurencieschopnosti pre Slovensko: Podpora inovácií

Jean-Eric Aubert, ekonóm Svetovej banky, sa vo svojej prezentácii zameral na predstavenie spôsobov, ktorými je možné realizovať inovačný potenciál v ekonomike.

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Jean-Eric Aubert, ekonóm Svetovej banky a spoluautor komentára tejto inštitúcie k Lisabonskej stratégii pre Slovensko, vystúpil na konferencii v rámci panelu „Veda, výskum, inovácie“. Hovoril o dôležitosti zmeny štruktúry výskumu, ktorá mala doteraz hierarchickú, centralizovanú podobu, ako aj iných spôsoboch uvoľnenia inovačného potenciálu ekonomiky.

Prezentáciu príspevku nájdete na tejto linke.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA